Nghĩa vụ của người hưởng thừa kế trong vụ án hình sự?

Cha tôi liên quan vụ án hình sự và có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, trả nợ cho người có quyền lợi liên quan. (Nhị Vy)

Nhưng cha tôi đã chết, tôi là người duy nhất được hưởng thừa kế toàn bộ tài sản. Tôi có chịu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại thay cha hay không?

Luật sư tư vấn

Về trách nhiệm hình sự, khoản 1 điều 2 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, bạn không phải chịu trách nhiệm hình sự thay cha mình.

Về trách nhiệm dân sự, theo khoản 1 điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015, những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Do đó, bạn là người duy nhất hưởng tài sản thừa kế của cha thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân thay cha mình (mức bồi thường trong phạm vi tài sản thừa kế bạn được hưởng), trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Ví dụ 1: Bạn hưởng tài sản thừa kế của cha là 10 tỷ đồng và cha bạn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 9 tỉ đồng. Khi đó, bạn phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, trường hợp cha bạn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 11 tỉ đồng thì bạn chỉ có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 10 tỷ đồng (mức bồi thường tối đa bằng số tài sản bạn hưởng thừa kế từ cha).

Ví dụ 2: Nếu trước đó cha bạn có vay tiền của người khác 11 tỷ đồng và có thỏa thuận với bạn rằng nếu không may cha bị mất thì bạn được hưởng toàn bộ tài sản của cha và có nghĩa vụ trả 11 tỷ đồng cho chủ nợ thì bạn phải có nghĩa vụ trả nợ 11 tỷ đồng thay cha bạn.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCMĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn