Công ty chỉ ký hợp đồng lao động hai tháng, có phải là lách luật?

Hết hợp đồng thử việc từ 4/1 đến 3/3, công ty không ký hợp đồng lao động 12 tháng với tôi như các đồng nghiệp khác mà chỉ hợp đồng lao động hai tháng. (An Nhi)

Khi hết hạn hợp đồng lao động hai tháng, công ty tiếp tục ký hợp đồng với thời gian đó, từ 4/5 đến 3/7.

Tôi thấy công ty dường như cố tình lách luật, kéo dài thời gian thử việc bằng cách liên tiếp ký hợp đồng lao động hai tháng chứ không được ký hợp đồng lao động 12 tháng như đối với các đồng nghiệp khác.

Việc công ty liên tiếp ký hợp đồng lao động 2 tháng với tôi như vậy có đúng pháp luật hay không?

Luật sư tư vấn

Theo điểm b khoản 1 điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, việc công ty ký kết hợp đồng lao động thời hạn 2 tháng với bạn là có căn cứ pháp luật (được ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn từ một ngày đến 36 tháng).

Tuy nhiên, theo điểm c khoản 2 điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn bị hết hạn nếu hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một lần. Sau đó, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 điều 149, khoản 2 điều 151 và khoản 4 điều 177 của Bộ luật Lao động năm 2019.

Với trường hợp của bạn, công ty đã ký hai lần hợp đồng lao động xác định thời hạn (mỗi lần 2 tháng), do đó khi hợp đồng lao động xác định thời hạn lần thứ hai hết hạn mà công ty muốn ký hợp đồng lao động tiếp theo với bạn thì bắt buộc phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Khi đó, quyền lợi của bạn sẽ được bảo đảm tốt hơn, an tâm làm việc ổn định lâu dài tại công ty.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCMĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn