Vợ mất năng lực hành vi dân sự, chồng tự bán tài sản được không?

Vợ chồng tôi mua một mảnh đất từ tiền tiết kiệm, đã được cấp sổ hồng đứng tên cả hai. Cuối năm ngoái vợ tôi bị tòa án tuyên mất năng lực hành vi dân sự.

Tôi hiện sức khỏe tốt, nhận thức bình thường, công việc ổn định, chưa từng vi phạm pháp luật và rất thương vợ. Nhưng giờ kinh tế gia đình gặp khó khăn, tôi bán mảnh đất này có được không? (Phan Nam)

Luật sư tư vấn

Theo như thông tin anh cung cấp, mảnh đất được vợ chồng mua trong thời kỳ hôn nhân từ tài sản tiết kiệm của cả hai. Đây được xem là tài sản chung của vợ chồng anh, theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình.

Vợ anh đã mất năng lực hành vi dân sự, thì người giám hộ (chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp) đương nhiên của chị ấy là anh, theo quy định tại Điều 53 Bộ luật Dân sự. Nhưng anh cũng phải hội đủ các điều kiện để được làm người giám hộ, theo Điều 49 BLDS.

Nếu sự việc đúng như anh trình bày, thì anh đủ điều kiện để làm người giám hộ. Theo Điều 59 BLDS, anh có trách nhiệm quản lý tài sản của vợ; được thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của vợ vì lợi ích của vợ. Việc bán tài sản có giá trị lớn của vợ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

Người giám sát việc giám hộ là người được những người thân thích của vợ anh cử ra, hoặc chọn cá nhân, pháp nhân khác (theo quy định tại khoản 1 Điều 51 BLDS). Người giám sát việc giám hộ liên quan đến quản lý tài sản của vợ anh phải đăng ký tại UBND cấp xã (phường/thị trấn) nơi cư trú của vợ anh.

Trường hợp không có người thân thích của vợ anh, hoặc những người thân thích không chọn được người giám sát việc giám hộ, thì UBND cấp xã cử cá nhân hoặc pháp nhân giám sát.

Như vậy, anh được quyền bán tài sản chung là mảnh đất, nếu việc bán đất là vì lợi ích của vợ anh. Tuy nhiên đây là tài sản có giá trị lớn nên việc bán tài sản phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ như đã nêu trên, sau khi người giám sát đã thực hiện đăng ký tại UBND cấp xã nơi cư trú của vợ anh.

Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật TNHH MTV Ta PhaĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn