Công ty nợ bảo hiểm xã hội, nhân viên có được hưởng chế độ thai sản?

Tôi sẽ nghỉ sinh con vào đầu tháng 6, tuy nhiên, công ty gặp khó khăn về tài chính nên chưa đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho tôi. (Thu Mây)

Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản trong thời gian nghỉ sinh con hay không?

Luật sư tư vấn

Căn cứ điểm b khoản 1 và khoản 2 điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, bắt buộc công ty phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nữ đúng pháp luật thì họ mới được hưởng chế độ thai sản.

Đồng thời, theo khoản 3 Công văn 856/LĐTBXH-BHXH ngày 19/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội thì cho phép doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Do đó, trong trường hợp này, bạn cần đề nghị công ty sớm đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho bạn để được hưởng chế độ thai sản.

Căn cứ khoản 1 điều 34 và điểm a khoản 1 điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khi sinh con lao động nữ sẽ được hưởng chế độ thai sản là 6 tháng, trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng; mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi (mức hưởng hiện nay là 2,98 triệu đồng).

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCMĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn