Bầu cử trong trại tạm giam

Thành viên tổ bầu cử và một bị can đại diện cho cử tri kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu.

Theo khoản điều 29 và 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án...

Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử tại nơi đang bị tạm giam, tạm giữ.Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn